facebook twitter google +
TR/EN
Yeşil Bina Danışmanlığı
Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetler | Eğitimler | Projeler | İnsan Kaynakları | Kütüphane | İletişim
 
  HABERLER / Yeşil Şehirlere Giden Yolda Yeşil Mahalle Sertifikaları
     
Tesis Yöneticileri için Sürdürülebilir Bina Sertifikaları
Bureau Veritas İstanbul Ofis Binası LEED Gold Almaya Hak Kazandı
Kadıköy Kent Konseyi'nin 'Yeşil Bina, Yeşil Dönüşüm' Semineri Gerçekleşti
Nilüfer Belediyesi ‘Yeşil Binalar, Yeşil Yerleşkeler ve Sertifikasyon Süreci’ başlıklı eğitim düzenledi
Bursa İnşaat Mühendisleri Odası 'Yeşil Binalar ve Yeşil Yerleşkeler' Etkinliği Gerçekleşti
HKTM Gebze Fabrika Binası Açıldı
Decathlon Antalya Binası LEED Sertifikası Aldı
GVP, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Hizmetlerine Devam Etmekte
Pimsa Otomotiv LEED EB Gold Sertifikasını Alan İlk Türk Otomotiv Firması Oldu
Hastaneler ve Sağlık Tesisleri için LEED Yeşil Bina Sertifikası
İstanbul Teknoparkta Çalışmalarımız Devam Etmekte
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sürdürülebilir Yeşil Binalar Eğitimi Gerçekleşti
3. Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi Yeşil Hastaneler Paneli
Temiz Enerji Günleri Düzenlendi
1.Çukurova Yapı Zirvesi Adana'da Gerçekleşti
Ulusal Yeşil Bina Sertifika Yönetmeliğine Dair
Yeşil Şehirler Zirvesi Bursa'da Gerçekleşti
Yeşil Şehirlere Giden Yolda Yeşil Mahalle Sertifikaları
Türkiye'nin İlk LEED Gold Sertifikalı Projesi, Siemens Gebze Tesisleri, CNN Türk Yeşil Doğa Programında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Düzenlediği Ulusal Yeşil Bina Sertifikası Çalıştayına Katılarak Görüş ve Katkılarımızı Sunduk
İşverenler için LEED Yeşil Bina Sertifikasyon Sürecinde Önemli Noktalar
IPMA 24.Dünya Kongresi Türkiye'de Gerçekleştirildi
ANSİAD Panelinde Yeşil Ekonomi Tartışıldı
Mersin Sanayi ve Ticaret Odasında Yeşil Binalar Paneli
   
   
 

M.Tolga Özdemir, PMP, LEED AP (BD&C, ID&C, O&M) 

GVP Yeşil Bina Danışmanlık 

YEŞİL ŞEHİRLERE GİDEN YOLDA YEŞİL MAHALLE SERTİFİKALARI 

Binalardan kaynaklanan enerji ve su tüketimi, CO2 salınımı, malzeme ve kaynak kullanımı gibi etkileri minimuma indirmek amacıyla, sürdürülebilir binalar başlığı altında gerçekleştirilen çalışmalar tüm dünyada ilgi görmektedir. 
 
Bu kapsamda, gönüllülük esasına dayalı yabancı menşeli Yeşil Bina Sertifika sistemleri, bir binanın sürdürülebilirliğini ölçebilmek için elimizdeki araçlardan en yaygın kullanılanıdır. Söz konusu sertifikaları geliştiren yabancı kuruluşlar, artık sadece binaların sürdürülebilirliğini değil, aynı şekilde mahalle ölçeğinde yapılaşma alanlarının da sürdürülebilirliğini ölçen sertifikalar geliştirmişlerdir. Amerikan LEED ND, Japon CASBEE UD, İngiliz BREEAM Communities, Avusturalyalı Green Star Communities, mahalle ölçeğinde dünyada en fazla bilinen sertifika sistemleridir. Sertifikaların genel yaklaşımı ve değerlendirme kriterleri birbirlerinden çok farklı olmamakla birlikte, geliştirildikleri ülkenin yerel koşullarından, kültüründen, iklim ve yaşam koşullardan etkilenmişler ve birbirlerinden ayrışmışlardır. 
 
Ülkemizde ‘yerel yeşil bina sertifikası’ çalışmaları devam etmektedir. Ancak, ‘yerel yeşil mahalle sertifikası’ henüz gündemde değildir. Bu nedenle, şu ana kadar ülkemizde bu konuda yeni yeni oluşmaya başlayan ilgi, dünyada en fazla kullanılan Amerika menşeli LEED ND sertifikası üzerinde yoğunlaşmıştır.
 
U.S. Green Building Council (USGBC), Natural Resources Defense Council (NRDC) ve Congress for the New Urbanism (CNU) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş LEED ND* (LEED Mahalle) sertifikası, 2009 yılına kadar pilot projelerde uygulanmış ve bu tarihten sonra yürürlüğe girmiştir. En fazla yaklaşık 130 hektar (320 acres) büyüklüğüne kadar olan gelişim alanlarında, projeler bu sertifikaya başvurabilmektedirler. Projenin içinde en az bir binanın LEED sertifikalı olması şarttır.  Söz konusu proje, şehir içinde mevcut bir alanın kısmi veya tümünün geliştirme projesi olabileceği gibi, yeni gelişim alanlarında, konut, ticari veya karma kullanım yeni bir proje de olabilmektedir. 
 
Sertifika süreci, mahallenin sürdürülebilirliğini aşağıda listelenmiş üç ana başlık altında tarifli çeşitli alt başlıklarla ölçmektedir; 
SLL - Smart Location & Linkages - Akıllı Yer Seçimi ve Bağlantılar
NPD - Neighborhood Pattern and Design - Mahalle Dokusu ve Tasarımı
GIB - Green Infrastructure & Buildings - Yeşil Altyapı ve Binalar

Sertifika sürecinin ana hedefi; iyi planlanmış, yeşil alanları koruyan, farklı gelir grubundan insanların birlikte yaşadığı, daha fazla ulaşım seçeneğinin olduğu, raylı sistemler ve bisiklet yolları gibi taşıma seçeneklerin yer aldığı, kompakt ve yürünebilir mahalleler içeren, güçlü cadde-sokak ağlarının yer aldığı, kendi içinde izole bölgeler barındırmayan veya bulunduğu bölge içinde izole olmamış, karma kullanımı teşvik eden, çevre dostu enerji etkin binalardan oluşan, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, sürdürülebilir altyapı sistemlerine sahip yerleşkeler oluşturmaktır.  
 
LEED ND Sertifika süreci dört aşamadan oluşmaktadır; 
1. SLL Ön Koşullarının Değerlendirme Aşaması - Arazinin mevcut altyapı ve ulaşım ağları üzerinde kurulu olduğunun ve yapılaşmaya müsait bir arazi olduğuna dair ilgili şartların sağlandığının gösterildiği aşama 
2. Koşullu Onay - Projelerin ruhsata başvurusunu beklemeden alınan ön onay aşaması  
3. Ön Sertifika Aşaması – Ruhsat onayını geçmiş veya inşaat aşamasında alınan ön sertifika aşaması, böylelikle geliştiricinin projesini daha kolay pazarlaması hedeflenmiş 
4. Sertifika Aşaması – Sertifika sürecinin tüm gereklilikleri yerine getirildiğinde, yani proje tamamlandığında, sertifikanın alındığı aşama 
 
LEED ND’nin bina ölçeğinde değil de, mahalle ölçeğinde sürdürülebilirliği ölçmeye çalışması, yeşil şehirler yolunda atılmış değerli bir adımdır. 
 
Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2050 yılına kadar küresel nüfusun yedi milyardan dokuz milyara çıkması beklenmekte ve bu artışın yüzde 98’inin gelişmekte olan dünyada olacağı öngörülmektedir. Küresel kentsel nüfusun ise yaklaşık iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu arada birçok gelişmiş ülkede nüfus yaşlanacak ve durağan hale gelecek, yerel demografik kalıplar da artan ölçüde çeşitlenecektir. Bu durumun yaratacağı etkiler, önümüzdeki dönemde şehirlerimizin geleceğinin küreselleşme, iklim değişikliği, kentleşme ve demografik değişiklikler gibi megatrendler tarafından şekillendireceğine işaret etmektedir. Hayat kalitesindeki artışa duyulacak ihtiyaç ve ekonomik rekabet, şehirlerin daha az ve daha çevreci kaynak tüketmeye zorlayacaktır.  Bu süreçte, yeni teknolojiler ve bütüncül yaklaşımlar, sürdürülebilir şehir gelişimi için en önemli kaldıraçlar olacaktır. Gelişmiş atık yönetimi, etkin şehir altyapıları, akıllı şebekeler, verimli enerji üretimi ve dağıtım altyapısı, fonksiyonel ve verimli ulaşım sistemleri, çevresiyle uyumlu enerji etkin yapılar, kentte yaşayan insanların konforunu dikkate alan etkin iletişim seçenekleri, gelişmiş güvenlik ve sağlık sistemleri, temiz hava ve su teminine yönelik sistemler, söz konusu bu teknolojilerin önemli bir bölümünü oluşturacaktır.
 
Ülkemizdeki nüfus artışı, kentleşme eğilimi ve şehirlerimizin gelecekteki ihtiyacı da dünyadaki genel eğilimle paralel olacaktır. Ülkemizdeki 6,5 milyon konutun kentsel dönüşüm kapsamında değerlendiriliyor olması ise ‘bütüncül’ yaklaşımların şehirlerimizde yaratacağı faydaların büyüklüğüne işaret etmektedir. 
 
Bütüncül yaklaşım kapsamında, ülke ve şehir yönetimleri daha üst ölçekte imar planları/master planları hayata geçireceklerdir. Yine bu kapsamda, ilave olarak, müteahhitlerin, gayrimenkul geliştiricilerinin ve özel sektör yatırımcılarının da, dönüşüm projeleri, geliştirme projeleri, konut sitesi projeleri gibi, ‘mahalle ölçeğindeki projelerde’, yönetmeliklerin öngördüğü asgari limitlerin üzerine çıkmaları ve sürdürülebilirlik ilkelerini bir üst seviyede uygulamaları teşvik edilmelidir. 
 
Bu aşamada, gönüllülük esasına dayalı ‘yeşil mahalle sertifikaları’ sürdürülebilir yaklaşımlarının bir ölçütü olarak değerlendirilebilir. Özellikle ‘kentsel dönüşüm’ konusunun sürekli çeşitli bakış açılarıyla gündemde olduğu ülkemizde, sadece bina ölçeği değil mahalle ölçeğinin dikkate alındığı bu tip bir sertifika süreci, ülkemize ve bina kullanıcılarına katacağı faydanın yanında, müteahhitlerin ve gayrimenkul geliştiricilerinin fark yaratma ve pazarlama çabalarına destek de olabilir. 
 
Bununla birlikte, yabancı yeşil mahalle sertifikalarının ülkemiz koşullarına uygulanmasıyla ilgili bazı zorluklar söz konusudur. Ancak, yabancı menşeli bu sertifika süreçlerinin yerel koşullar için geliştirildiği unutulmamalı ve Türkiye için oluşturulacak ‘yerel yeşil mahalle sertifikası’ çıkıncaya kadar LEED ND veya BREEAM Communities gibi sertifika yaklaşımlarından yararlanılmalıdır. Böylelikle, bu sertifika yaklaşımlarını kullanmayı hedefleyen pilot kentsel dönüşüm projeleri ve yeni arazi geliştirme projeleri vesilesiyle, yerel bir yeşil mahalle sertifikasının ilk adımları atılmış olacaktır. 

*Leadership in Enery and Environmental Design for Neighborhood Development 
Kaynak; Vision 2050, World Business Council for Sustainable Development  
 
 
 
 
 
 
 

 

GVP Mühendislik Müş.İnş.Tic.Ltd.Şti., İçerenköy Mah., Topçu İbrahim Sok., And Ofis Sit., No:8-10d/5, Ataşehir, İstanbul

Tel: 0 216 672 1403 Fax: 0 216 672 1404 E-mail: info@gvpyesilbina.com Web: www.gvpyesilbina.com


Copyright 2013 ® GVP Global Visionary Partners
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
barbour jas belstaff motorjassen canada goose bomber timberland schoenen uggs sale moncler jassen heren woolrich parka dames timberland boots woolrich arctic parka parajumpers outlet peuterey dames parajumpers sale moncler outlet peuterey jas belstaff jacket uggs kopen ugg outlet barbour belgie barbour outlet timberland shoes parajumpers jas canada goose parka moncler jas canada goose jas peuterey jassen belstaff belgie woolrich parka
parajumpers gobi moncler coat mens cheap moncler coat cheap timberland boots uk canada goose womens uk parajumpers jackets uk canada goose womens cheap moncler coats canada goose outlet moncler coat sale belstaff motorcycle jackets moncler coat mens sale parajumpers long bear duvetica sale uk canada goose gilet barbour mens jacket cheap timberland boots barbour jacket mens belstaff sale parajumpers uk belstaff motorcycle jackets woolrich sale womens canada goose uk peuterey coats canada goose chilliwack bomber uk canada goose gilet uk canada goose gilet sale canada goose jacket sale duvetica uk canada goose chilliwack bomber parajumpers gobi bomber canada goose jacket uk
canada goose outlet canada goose sale moncler wien canada goose pas cher barbour jas duvetica jas duvetica jassen canada goose belgie moncler jas canada goose jakke dame canada goose jakke canada goose danmark canada goose tilbud barbour jakke canada goose jakke moncler jakke canada goose udsalg canada goose jakke